Những chiếc ghế tuyệt đẹp với sự kết hợp từ gỗ và nhôm

Sự kết hợp vô cùng tuyệt vời từ gỗ và nhôm đã tạo nên 1 tác phẩm trên cả tuyệt vời…

Bằng sự khéo léo và óc sáng tạo, nghệ sỹ Israel Hilla Shamia đã tạo nên chiếc chiếc ghế tuyệt đẹp “pha trộn” từ nhôm với gỗ đinh hương.

kiến trúc độc đáo

kiến trúc độc đáo

kiến trúc độc đáo

kiến trúc độc đáo

kiến trúc độc đáo

kiến trúc độc đáo

kiến trúc độc đáo

kiến trúc độc đáo

kiến trúc độc đáo

 

kiến trúc ấn tượng

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>